Władze

17 maja 2018r. Przewodniczącym na kadencję 2018-2022 wybrany został Marek Boiński. Jest on członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Przewodniczącym Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Poznań, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Bierze aktywny udział w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej przy  MRPiPS.

 Marek

Skład Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki:

 • Marek Boiński  - Przewodniczący
 • Bogdan Kieleczawa – Zastępca Przewodniczącego
 • Mirosław Brzuśnian – Skarbnik
 • Robert Jusis – Sekretarz
 • Stanisław Andrzejewski – Członek
 • Bogdan Grzybowski – Członek
 • Dariusz Jabłoński – Członek
 • Krzysztof Marzec – Członek
 • Krzysztof Nawrocki – Członek
 • Roman Rutkowski – Członek
 • Andrzej Wójcicki – Członek

Skład Rady Krajowej Sekcji Energetyki:

 • Adamczewski Józef    (GK ENERGA)                     
 • Andrzejewski Stanisław                              
 • Banaś Marian
 • Boiński Marek                                     
 • Bogucki Andrzej                                            
 • Brzuśnian Mirosław                          
 • Choroszucha Małgorzata                
 • Frankiewicz Andrzej                         
 • Gajewski Piotr                                    
 • Gonerski Krzysztof                      
 • Grzybowski Bogdan                                
 • Günther Ryszard                                      
 • Jabłoński Dariusz                         
 • Janowicz Kazimierz                                 
 • Jusis Robert                                   
 • Kieleczawa Bogdan                                 
 • Kopczyński Krzysztof                              
 • Król Elżbieta
 • Kumor Dariusz                                         
 • Maliszewski Dariusz
 • Marzec Krzysztof
 • Myszka Edmund
 • Nawrocki Krzysztof
 • Nejman Tomasz
 • Niewiński Marek
 • Okorowski Rafał
 • Romański Andrzej
 • Rutkowski Roman
 • Skiba Grzegorz
 • Skibiński Janusz
 • Spletlstoehser Rafał
 • Stefaniak – Gnyp Barbara
 • Wątroba Ryszard
 • Wójcicki Andrzej
 • Zakrzewski Dariusz

Skład Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Energetyki:

 1. Barbara Wiśniewska – Bodzioch
 2. Bogumiła Niemcow
 3. Edward Dzierżak
 4. Janusz Frączkiewicz
 5. Mariusz Kępiszak