Władze

17 maja 2018 r. Przewodniczącym na kadencję 2018-2022 wybrany został Marek Boiński, który jest członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", Przewodniczącym Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" ENEA Poznań, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ 'Solidarność" ENEA oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Bierze aktywny udział w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej przy MRPiPS.

 

Skład Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki:

 • Marek Boiński  - Przewodniczący     19100038 marek boiński

 

 • Bogdan Kieleczawa – Zastępca Przewodniczącego
 • Mirosław Brzuśnian – Skarbnik        MirosławBrzusnian

 

 • Robert Jusis – Sekretarz                   59006043 robert jusis

 

 • Stanisław Andrzejewski – Członek
 • Bogdan Grzybowski – Członek
 • Dariusz Jabłoński – Członek
 • Krzysztof Marzec – Członek                 KrzysztofMarzec
 • Krzysztof Nawrocki – Członek             49012780 krzysztof nawrocki
 • Roman Rutkowski – Członek
 • Andrzej Wójcicki – Członek

Skład Rady Krajowej Sekcji Energetyki:

 • Adamczewski Józef    (GK ENERGA)                     
 • Andrzejewski Stanisław                              
 • Banaś Marian
 • Boiński Marek                                     
 • Bogucki Andrzej                                            
 • Brzuśnian Mirosław                          
 • Choroszucha Małgorzata                
 • Frankiewicz Andrzej                         
 • Gajewski Piotr                                    
 • Gonerski Krzysztof                      
 • Grzybowski Bogdan                                
 • Günther Ryszard                                      
 • Jabłoński Dariusz                         
 • Janowicz Kazimierz                                 
 • Jusis Robert                                   
 • Kieleczawa Bogdan                                 
 • Kopczyński Krzysztof                              
 • Król Elżbieta
 • Kumor Dariusz                                         
 • Maliszewski Dariusz
 • Marzec Krzysztof
 • Myszka Edmund
 • Nawrocki Krzysztof
 • Nejman Tomasz
 • Niewiński Marek
 • Okorowski Rafał
 • Romański Andrzej
 • Rutkowski Roman
 • Skiba Grzegorz
 • Skibiński Janusz
 • Spletlstoehser Rafał
 • Stefaniak – Gnyp Barbara
 • Wątroba Ryszard
 • Wójcicki Andrzej
 • Zakrzewski Dariusz

Skład Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Energetyki:

 1. Barbara Wiśniewska – Bodzioch
 2. Bogumiła Niemcow
 3. Edward Dzierżak
 4. Janusz Frączkiewicz
 5. Mariusz Kępiszak