www.solidarnosc.org.pl - Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
www.solidarnosc-kat.pl - Zarzad Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
www.sejm.gov.pl - Sejm RP
www.rop.sejm.gov.pl - Rada Ochrony Pracy
www.solkarta.pl - Program "GROSIK"
www.msp.gov.pl - Ministerstwo Skarbu Państwa 
www.kprm.gov.pl - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki 
www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów
www.soltur.eu - NSZZ "Solidarność"  PGE KWB "Turów" SA
www.kghm.sos.pl - Społeczna Kampania przeciwko dalszej prywatyzacji KGHM
www.skeie.org.pl - Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"
- www.tygodniksolidarnosc.com - Tygodnik "Solidarność" 
www.stoppakietowi.pl - Mój Dom , Mój Prąd Europejska Inicjatywa Obywatelska

Nowa Galeria